PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Dictamen pertocant a les patologies observades en les fonamentacions dels aerogeneradors ECOTECNIA-74.