PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Dictamen pertocant a les patologies observades al bloc d’habitatges situat als núms. 29-31 del carrer Mossèn Josep Forn del Municipi d’Igualada, Anoia.