PRAGUE

Dictamen pertocant a les patologies observades a l’edifici anomenat “CASA DE LES EDUCADORES” del complex que l’empresa Aigües de Barcelona té al Municipi de Cornellà de Llobregat-Barcelona.