PRAGUE

Dictamen pertocant a les lesions detectades en l’edifici situat en el carrer de la Guineueta núms. 36-38 de Barcelona.