PRAGUE

Dictamen pertocant a les humitats i lesions observades en el sostre de la Sala de Fitness i de la Sala de Calderes de l’Edifici del Complex Esportiu Nord de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.