PRAGUE

Dictamen pertocant a les filtracions d’aigua que s’han produït als soterranis destinats a aparcament de cotxes a l’edifici situat als números 14-18 del carrer Municipi.