PRAGUE

Dictamen pertocant a las patologies observades en l’edifici “Xalet de la Molina” del Centre Excursionista de Catalunya en el municipi d’Alp, Girona.