PRAGUE

Dictamen pertocant a las patologies observades en la Residència per a la tercera edat Domènech i Muntaner de Badalona.