PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Dictamen pertocant a l’anàlisi de l’estructura d’estintolament dels nous forats que s’han de fer al l’edifici ubicat Passeig de Gracia nº88, a Barcelona.