PRAGUE

Dictamen pertocant a la capacitat resistent de l’estructura del terra del pati i de las galeries de la planta principal del Palau March, en Palma de Mallorca.