PRAGUE

Dictamen i estudi previ a la reparació Pertocant a les patologies que han produït les obres de construcció d’un Edifici a l’antiga Farinera de Can Gili vell a l’edifici situat als carrers doctor Trueta núm. 176,178,180,182 i 184, al Barri del Poblenou, a Barcelona.