PRAGUE

Diagnosi pertocant a les patologies observades a la residència per a disminuït s psíquics profunds “Josep Mas i Dalmau”.