PRAGUE

Suplement interior DINERO del diari LA VANGUARDIA pàgs. 30-31, 25 de gener del 2009

CASA CUBI A DAS (LA CERDANYA).