PRAGUE

Casa Viva n.e. 22 pàg. 70-78

CASA CARENZO. HABITATGE ENTRE MITGERES A LES CORTS.