PRAGUE

Projecte de substitució de la solera de la pista del Pavelló Sant Quirze Bàsquet, a Sant Quirze del Vallès, Barcelona.