PRAGUE

Actualització del Pla Director de l’Antiga Presó “La Model” a Barcelona, anàlisi de les patologíes.