PRAGUE

LLIBRE “BASÍLICA de la SAGRADA FAMÍLIA”

Ja ha sortit publicat el llibre “BASÍLICA de la SAGRADA FAMÍLIA” escrit per en Carles Buxadé i Ribot, Josep Gómez Serrano i Ramon Ferrando Rios, arquitectes.

Els autors són arquitectes que fa més de 25 anys treballen en les obres del Temple. Tots tres són, juntament amb l’arquitecte en cap Jordi Faulí, els directors de l’obra i autors dels càlculs de l’estructura de la Sagrada Família, sense oblidar que també segueix sent-ho per tots en Joan Margarit.

En aquest llibre s’explica com ha estat possible continuar la seva obra. I la raó fonamental que ho ha fet possible és la dedicació exclusiva d’en Gaudí, pràcticament durant els seus últims catorze anys de vida, a crear un ordre arquitectònic que permetés mitjançant uns criteris precisos definir el conjunt dels elements arquitectònics i estructurals del Temple.