Dictàmens tècnics

• Actualització del Pla Director de l’Antiga Presó “La Model” a Barcelona, anàlisi de les patologíes. Barcelona. Spain 2018.

• Informe estructural complex Hospitalet Nord. Barcelona. Spain 2017

• DUE Dilegence de les Seus del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ubicats a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vic. Catalunya. Spain 2017

• Dictamen pertocant a l’anàlisi de l’estructura d’estintolament dels nous forats que s’han de fer al l’edifici ubicat  Passeig de Gracia nº88, a Barcelona. Barcelona. Spain 2017

• Dictamen pertocant a l’estat de les escales dels edificis situats a les illes a, b, c, d i e del polígon d’habitatges Centcelles del municipi de constanti, a Tarragona. Tarragona. Spain 2017

• Dictamen pertocant a l’estat de l’edifici situat al carrer sant iscle núm. 75 interiors (illa r) del barri “Turó de la Peira” a Barcelona. Anàlisis de les causes de les lesions observades i valoració de les actuacions necessàries que caldria realitzar‐hi per a garantir‐ne la seva seguretat i l’habitabilitat. Barcelona. Spain 2017

• Dictamen pertocant a l’estat estructural del pas soterrat situat a la cruïlla del carrer Numància amb l’avinguda diagonal de Barcelona. Barcelona, Spain 2017

• Dictamen Ferran Agulló 12. Barcelona. Spain 2016

• Dictamen pertocant als desperfectes observats al mur de contenció de terres adjacent a l’edifici d’ingressos del Centre Penitenciari Brians 1 al municipi de Sant Esteve de Sesrovires, a Barcelona. Barcelona. Spain 2

• Auditoria estructural dels altells i les escales del Palau de Justícia de Barcelona. Barcelona. Spain 2015

• Dictamen pertocant als desperfectes observats al mur de contenció de terres adjacent a l’edifici d’ingressos del Centre Penitenciari Brians 1 al municipi de Sant Esteve de Sesrovires, a Barcelona. Barcelona. Spain 2015

• Informe pertocant a l’anàlisi de l’estructura de formigó armat dels pòrtics de la plaça Xavier Valls del municipi de Santa Coloma de Gramenet a Barcelona. Barcelona. Spain 2015

• Informe pertocant a l’afectació de l’estructura dels edificis, per la realització del forat de la porta que unirà els dos locals situats al carrer Cadí número 5-7 i al carrer Canfranc número 8-10 a Barcelona. Barcelona. Spain 2015

Informe pertocant a les esquerdes observades al terra i als murs de la planta soterrani -1 de l’edifici Judicial Ramon Folch de Girona. Girona. Spain 2015
• Dictamen pertocant al despreniment d’unes peces de l’aplacat ceràmic dels balcons de l’edifici situat als números 99-105 del carrer Manel Farrés de Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Spain 2014
• Informe pertocant a l’estat de l’estructura i dels elements d’apuntalament de l’edifici situat al número 71 del carrer Alcántara de Barcelona. Barcelona. Spain 2014
• Informe pertocant a l’edifici situat al número 71 del carrer Doctor Trueta núm. 182, al barri del Poblenou, de Barcelona. Barcelona. Spain 2014
• Informe i valoració del costos per la rehabilitació de l’edifici situat al número 28 del carrer Tantarantata de Barcelona. Barcelona. Spain 2014
• Informe pertocant a l’estabilitat i a la resitència de l’estructura de la Casa de Ball i del Bingo de l’edifici de l’Ateneu de Sant Boi de Llobregat-Barcelona. Sant Boi de Llobregat-Barcelona. Spain 2013
• Informe corresponent a la comprovació de l’estructura de l’edifici del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Aragó número 332 de Barcelona. Barcelona. Spain 2013
• Dictamen pertocant a les patologies observades a la planta soterrani de l’edifici Dr. Frederic Duran i Jordà, al Passeig Taulat 116 de Barcelona, seu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST). Barcelona. Spain 2013
• Informe pertocant a les lesions observades al pedestal de l’estàtua de la Mare de Deu de la Mercè a la cúpula de la Basílica de la Mercè a Barcelona. Barcelona. Spain 2013
• Dictamen pertocant a les patologies observades a l’edifici anomenat “CASA DE LES EDUCADORES” del complex que l’empresa Aigües de Barcelona té al Municipi de Cornellà de Llobregat-Barcelona. Cornellà de Llobregat-Barcelona. Spain 2012
• Informe pertocant a la comprovació de la proposta estructural del projecte executiu de dos blocs compostos per dues plantes soterrani, planta baixa comercial i 203 habitatges situats en “l’Avinguda de Roma” i “el Passeig de la Independència” de Tarragona. Tarragona. Spain 2012
• Informe relatiu a la comprovació de la proposta d’intervenció estructural per a la nova botiga de PRADA al local de planta baixa i planta principal de la finca situada al Passeig de Gràcia 88, de Barcelona. Barcelona. Spain 2012
• Dictamen pertocant a les patologies observades a l’edifici situat al número 256 del carrer Provença de Barcelona. Barcelona. Spain 2012
• Diagnosi pertocant a l’estat de l’estructura resistent del Pavelló Municipal d’Esports situat a l’Avinguda de Tarragona de Malgrat de Mar, al Maresme, Barcelona. Malgrat de Mar. Barcelona. Spain 2012
• Memòria i Pla Director de les actuacions que cal fer als edificis del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, “LA MODEL”. Barcelona. Spain 2011
• Dictamen pertocant a les patologies observades a les plantes soterrani, baixa, entresòl, principal i al pis 1er 2a de l’edifici situat al número 27 del carrer Moles de Barcelona. Barcelona. Spain 2011
• Informe previ pertocant a les patologies observades a les cobertes dels edificis propietat de l’empresa Aigües de Barcelona situats al número 424 del carrer Mallorca de Barcelona i pla de cales a realitzar. Barcelona. Spain 2011
• Informe sobre la impossibilitat d’instal·lar un ascensor a la finca situada al número 4 del carrer Llauder de Barcelona (08003). Barcelona. Spain 2011
• Dictamen pertocant a les patologies observades a l’edifici situat al número 14 del carrer Vilardell de Barcelona com a conseqüència de l’esfondrament que es va produir a les obres de fonamentació que s’estan realitzant al solar de la finca veïna, situada als número 16-18 del mateix carrer Vilardell. Barcelona. Spain 2011
• Informe pertocant a l’adequació del sistema estructural dels habitatges tipus ELEA-LA90 de l’empresa espanyola ELEA LIFE a la norma colombiana NSR-10. Barcelona. Spain 2011
• Informe pertocant a l’estat de les biguetes de la coberta del magatzem de la farmàcia del Centre Penitenciari “LA MODEL”, a Barcelona. Barcelona. Spain 2011

• Dictamen pertocant a les patologies observades al bloc d’habitatges situat als núms. 29-31 del carrer Mossèn Josep Forn del Municipi d’Igualada, Anoia. Igualada-Barcelona. Spain 2010
• Dictamen i estudi previ a la reparació Pertocant a les patologies que han produït les obres de construcció d’un Edifici a l’antiga Farinera de Can Gili vell a l’edifici situat als carrers doctor Trueta núm. 176,178,180,182 i 184, al Barri del Poblenou, a Barcelona. Barcelona. Spain 2010
• Dictamen pertocant a l’estat de l’estructura resistent del Pavelló Municipal d’Esports situat al carrer Pompeu Fabra de Navarcles, Bages (Barcelona). Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, a petició de l’ajuntament de Navarcles. Navarcles-Barcelona. Spain 2009
• Informe pertocant a les patologies observades en els murs de les façanes de l’edifici El Molí del recinte de la Tecla Sala, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2009
• Estudi de patologies, consolidació estructural i rehabilitació de l’edifici “CAN PEPUS”. Ajuntament de Badalona. Badalona-Barcelona. Spain 2009
• Dictamen pertocant a la capacitat resistent de l’estructura de l’edifici d’habitatges, locals comercials i aparcament situat en el carrer San Lluís núm. 59 cantonada amb el carrer Guifré el Pilós núm. 2, 4, 6 i 8, en Gavà, i de l’adequació a la normativa vigent. Gavanenca de Terrenys i Immobles S.A. Gavà-Barcelona. Spain 2009
• Dictamen pertocant a l’estat estructural, normatiu i d’idoneïtat per a ús administratiu de l’actual edifici dels Jutjats de L’Hospitalet de Llobregat. Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2009
• Dictamen pertocant a les humitats i lesions observades en el sostre de la Sala de Fitness i de la Sala de Calderes de l’Edifici del Complex Esportiu Nord de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2009
• Estudi pertocant a les patologies més rellevants del C.E.I.P. Ángel Guimerà, a Pallejà, Barcelona. Gestió d’Infraestructures S.A. Pallejà-Barcelona. Spain 2009
• Informe pertocant a les patologies observades en l’estructura del terra de la terrassa de la planta primera del C.E.I.P. Charlie Rivel, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Servei d’Edificis Municipals, Àrea d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2009
• Informe sobre la Conclusió de la Taula Tècnica de Diagnosi i Avaluació de Patologies en edificacions del Prat de Llobregat, com a representants de la Associació de Veïns del Nucli Antic del Prat, juntament amb els Tècnics Fructuós Mañà, independent per part de l’Ajuntament, i l’equip tècnic d’arquitectes de Ineco, en representació de ADIF, Adigsa. Prat de Llobregat-Barcelona. Spain 2008
• Informe pertocant a la capacitat resistent dels trespols de l’altell de l’arxiu-magatzem, situat al costat de la Sala Rosa, de l’altell de la sala de premsa i dels vestuaris de la Guàrdia Urbana de l’Edifici del Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2008
• Dictamen pertocant a les patologies observades en els cossos centrals del Centre Penitenciari “La Model” en Barcelona. L’objecte d’aquest document és l’anàlisi de les patologies que s’han detectat en l’estructura i en els acabats dels cossos centrals del Centre Penitenciari “La Model”, determinar l’origen i abast de les lesions i que mesures d’urgència s’han d’adoptar per a garantir la seguretat dels usuaris. També s’ha fet una estimació dels costos de les reparacions proposades. Encarregat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. Spain 2008
• Informe pertocant a les patologies observades en els envans i paviments de l’habitatge situat en el carrer Diputació número 80, 4º 1ª de Barcelona (08015). Barcelona. Spain 2008
• Dictamen pertocant a l’estat de l’edifici situat en el carrer Cadí núm. 20 del Barri “Turó de la Peira” de Barcelona. Barcelona. Spain 2008
• Dictamen pertocant a les patologies observades en l’estructura del Mercat del Born. Barcelona. Spain 2008
• Dictamen pertocant a la capacitat resistent de l’estructura de fusta laminada de la coberta de la piscina del Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua, a Sant Just Desvern, per a suportar la càrrega afegida per la instal·lació d’una planta fotovoltaica. Ajuntament de Sant Just Desvern. Sant Just Desvern-Barcelona. Spain 2008
• Dictamen pertocant a les patologies observades en els “Cines Oscar”, en el Polígono “El Ramassar” de Granollers (Barcelona). Granollers-Barcelona. Spain 2008
• Dictàmens pertocants a les patologies observades en els blocs situats en el Camí de Ca n’Espinós núm. 3 i en el carrer del Pozo núm. 1, núm. 3 i núm. 5, en Gavà, Baix Llobregat. Adigsa. Gavà-Barcelona. Spain 2008
• Estudi pertocant a les patologies de l’IES Milà i Fontanals, en Barcelona, amb l’arquitecte Miguel Ángel del Campo. Barcelona. Spain 2007
Dictamen pertocant a l’estat de l’estructura resistent de la fonamentació de l’Edifici B dels 64 habitatges en els números 194-196 de la Rambla Pompeu Fabra del municipi de Gavà, Barcelona. Maig. Gavà-Barcelona. Spain 2007
• Dictamen pertocant a les possibles afectacions degudes a les vibracions que se produiran en la façana de la Casa Batlló, a causa de les obres de construcció dels nous accessos en les andanes de l’Estació de Passeig de Gràcia del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Barcelona. Spain 2007
• Dictamen pertocant a les possibles afectacions degudes a les vibracions que es produiran en la façana de la Casa Ametller, a causa de les obres de construcció dels nous accessos en les andanes de l’Estació del Passeig de Gràcia del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Barcelona. Spain 2007
• Informe pertocant a la inspecció realitzada en l’Edifici dels Jutjats de l’Hospitalet de Llobregat, situat en el número 179 de la avinguda Josep Tarradellas del municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Encarregat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2007
• Dictamen pertocant a les patologies observades en les terrasses exteriors del grup d’habitatges UP 13 -Polígon Canaletes- en CERDANYOLA. Per a l’IMPSOL. Cerdanyola del Vallès-Barcelona. Spain 2007
• Dictamen pertocant a les patologies observades en els tancaments dels nuclis de serveis situats en la planta baixa de l’Escola Tau de San Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès-Barcelona. Spain 2006
• Informe pertocant a l’anàlisi de l’estructura de reforç definida en el projecte de consolidació i reparació del Jutjat de Falset. Falset-Barcelona. Spain 2006
• Dictamen pertocant a las patologies observades en la Residència per a la tercera edat Domènech i Muntaner de Badalona. Badalona-Barcelona. Spain 2006
• Informe Relatiu a les Actuacions Puntuals d’Urgència que es necessari portar a terme en l’edifici del Palau de Justícia situat en l’Avinguda Lluís Companys s/n de Barcelona. Barcelona. Spain 2006
• Estudi examen de preexistències per a la futura remodelació del Palau de Justícia del Passeig Lluís Companys S/N de Barcelona. L’objecte d’aquest estudi es realitzar un examen de preexistències per a la futura remodelació del Palau de Justícia del Passeig Lluís Companys, s/n, de Barcelona, es a dir, es tracta de realitzar un dictamen (sinòptica, anàlisi i diagnosi) de les patologies que presenta l’edifici, que permeti posteriorment, realitzar un projecte de remodelació del mateix. A més, té com objecte determinar les deficiències de l’edifici en front a les normatives actuals i al programa funcional que es desenvolupa. Barcelona. Spain 2006
• Informe pertocant a l’estat de l’estructura de l’edifici situat en el número 255 del carrer Còrsega en Barcelona. Barcelona. Spain 2005
• Dictamen pertocant a l’estat de la coberta de l’Estadi Municipal de Fútbol de L’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2005
• Dictamen pertocant a les patologies existents en l’estructura prefabricada de formigó armat de les dos naus industrials situades en el carrer Ricardo de la Cierva de Sant Esteve de Sesrovires. Sant Esteve de Sesrovires-Barcelona. Spain 2005
• Informe pertocant a la inspecció realitzada en l’edifici Porta Coeli del Port de Barcelona. Barcelona. Spain 2004
• Informe pertocant a l’adequació del terreny, que s’analitza en el dictamen realitzat pel departament d’enginyeria del terreny de la Universitat Politècnica de Catalunya amb data juny de 1997, per a la ubicació d’un laboratori de llum de Sincrotró. 2004
• Informe sobre l’estat actual de l’estructura dels dos cossos rehabilitats del Casal Social de Can Villalba, situat en el terme municipal d’Abrera. Abrera-Barcelona. Spain 2004
• Informe pertocant a la reparació estructural del sostre del aparcament dels edificis de la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona situada en els números 16-18 del carrer número 62 de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona. Spain 2004
• Informe relatiu a les patologies observades en els edificis d’habitatges situats en la Plaça 11 de Setembre núm. 4, 5 i 6 de San Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca-Barcelona. Spain 2003
• Informe pertocant a les modificacions realitzades en les estructures del Palau March en Mallorca. Mallorca. Spain 2003
• Informe relatiu a les lesions i patologies més rellevants vinculades a l’estructura portant dels edificis de les promocions UP-4 i UP-5 en San Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat- Barcelona. Spain 2003
• Informe relatiu a les patologies de la façana del Bloc E5, en el Polígon Canyelles de Barcelona. Barcelona. Spain 2003
Dictamen sobre l’estat, des del punto de vista constructiu, de l’Escola “Lola Anglada” en Badalona. Badalona-Barcelona. Spain 2003
• Informe referent a les patologies observades en el bloc tipus P-12 en el carrer Ciència en el barri de Montigalà de Badalona. Badalona-Barcelona. Spain 2003
• Dictamen pertocant a les lesions detectades en l’edifici situat en el carrer de la Guineueta núms. 36-38 de Barcelona. Barcelona. Spain 2003
• Dictamen pertocant als edificis que defineixen el conjunt arquitectònic corresponent al Museu Cau Ferrat, Casa Rocamora i Museu Maricel en Sitges. Sitges-Barcelona. Spain 2003
• Informe tècnic pertocant a les esquerdes detectades en la finca Gran Via de les Corts Catalanes núm. 439 de Barcelona. Barcelona. Spain 2003
• Dictamen relatiu a l’estat de solidesa del balcó de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2003
• Dictamen relatiu a les patologies existents en la piscina i àmbits annexes del complex poliesportiu “Santa Eulàlia” en l’Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat-Barcelona. Spain 2003
• Dictamen pertocant a las lesions observades en la planta tercera del Palau de Mar de Barcelona. Barcelona. Spain 2002
• Dictamen sobre les lesions observades en els murs de l’edifici del centre de Barri i Casal de dia en el Polígon Joan Carles, de Lleida. Lleida. Spain 2002
• Dictamen sobre l’estat dels revestiments de la façana antiga de l’Estadi Olímpic de Montjuïc. Barcelona. Spain 2002
• Dictamen pertocant a la capacitat resistent de l’estructura del terra del pati i de las galeries de la planta principal del Palau March, en Palma de Mallorca. Mallorca. Spain 2002
• Informe inicial pertocant a les patologies existents en el Barri de l’Estació de Sallent. Sallent-Barcelona. Spain 2002
• Informe pertocant a la estabilitat del talús del torrent de Can Solà del racó corresponent al sector ocupat pels habitatges promoguts per la Societat Municipal de l’Habitatge Social de Matadepera, S.L. situats en el terme municipal de Matadepera. Matadepera-Barcelona. Spain 2002
• Informe sobre el plantejament constructiu dels fonaments que contempla el projecte modificat 1 de rehabilitació i ampliació del Teatre Fleta en Saragossa. Saragossa. Spain 2002
• Dictamen pertocant a l’estat actual de la Xemeneia “Els Químics” situada en el carrer Caldes de Montbui de Girona. Girona. Spain 2002
• Dictamen pertocant als resultats dels sondejos i assaigs realitzats per Paymacotas, a les lesiones de l’edifici del carrer Blanqueria i als riscos i mesures a prendre, per a les noves construccions, en els sectors del Sagrat Cor i del Camp de les Forques, en el terme municipal de Besalú. Besalú-Girona. Spain 2002
• Informe pertocant a la seguretat en front a despreniments d’elements de façana de l’edifici situat a la carretera de Molins de Rei a Caldes núm. 8, Urbanització “La Granja”, propietat de “Inversión y Gestión Patrimonial S.L.”. Molins de Rei-Barcelona. Spain 2001
• Dictamen sobre solucions i costos de l’adequació del Pavelló Docent del Sector Torribera, de Santa Coloma de Gramanet. Santa Coloma de Gramanet-Barcelona. Spain 2001
• Dictamen pertocant a les lesions aparegudes en les façanes del Conjunt Residencial situat en l’illa de la Porta de les Ciències, delimitada per l’Avinguda dels Germans Maristes, C/ Gral. Urrutia, C/ Escriptor Rafael Ferreres i carrer peatonal de Valencia. València. Spain 2001
• Dictamen relatiu a les patologies observades en el conjunt de 342 habitatges, aparcaments i urbanització de l’illa KP-7 en el Polígon Montigalà de Badalona. Badalona-Barcelona. Spain 2001
• Dictamen pertocant a l’esllavissament d’una part del mur de rocalla que limita pel costat inferior la parcel·la número 1 del sector s15 de la urbanització Ses Falugues situada en el terme municipal de Begur, Girona. Begur-Girona. Spain 2001
• Dictamen sobre l’estat actual i del possible reforç de l’estructura de l’edifici de la Residència Montblanc en Manresa. Manresa-Barcelona. Spain 2001
• Informe pertocant a les lesions en els edificis del Sector Sud-est del Barri de la Trinitat, en Barcelona. Barcelona. Spain 2001
• Dictamen relatiu a l’estat actual del pont metàl·lic sobre la via del F.G.C. “Tren de Sarrià” de la carretera de Vallvidrera prop del Baixador del Funicular. Barcelona. Spain 2001 Dictamen sobre lesions en l’edifici de l’“Hotel Parc del Vallès” en Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès-Barcelona. Spain 2001
• Dictamen pertocant a les lesions observades en el grup d’habitatges UP 2 -Polígon Canaletes- en Cerdanyola del Vallès. Cerdanyola del Vallès-Barcelona. Spain 2001
• Dictamen relatiu a l’estat de la façana de l’edifici del Grupo Novartis, en el carrer Gran Via de les Corts Catalanes núm. 764 de Barcelona. Barcelona. Spain 2001

• Dictamen pertocant a les modificacions de les condicions de treball, produïdes per la construcció de l’edifici d’habitatges situat en el carrer Angel Vidal núm. 17-23 de Sitges, en la pantalla de l’aparcament adjacent. Sitges-Barcelona. Spain 2000
• Dictamen sobre les actuacions recomanables en el llanternó de l’Antiga Fàbrica Batlló en el carrer Comte d’Urgell núm. 187 de Barcelona. Barcelona. Spain 2000
• Dictamen pertocant a les lesions observades en el grup d’habitatges UP 3 -Polígon Canaletes- en Cerdanyola del Vallès. Cerdanyola del Vallès-Barcelona. Spain 2000
• Informe relatiu a les diferents patologies que presenta l’edifici per a Disminuïts Psíquics Profunds “J. Mas i Dalmau” de San Joan Despí. Sant Joan Despí-Barcelona. Spain 1999
• Anàlisi estructural del “Tinglado número 1” del moll adossat al “Port de Barcelona”. Barcelona. Spain 1999
• Dictamen sobre les lesions en els aplacats de pedra artificial de l’Anella Olímpica i altres qüestions de manteniment de l’Estadi Olímpic, en Barcelona. Barcelona. Spain 1999
• Dictamen sobre les lesions dels blocs 52 i 53 del Barri de San Roc en Badalona. Badalona-Barcelona. Spain 1999
• Dictamen relatiu a l’estat de la façana de l’edifici del Grupo Novartis, en el carrer Sardenya cantonada Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Barcelona. Spain 1999
• Dictamen pertocant a l’estat de l’edifici situat en el carrer del Clot núm. 21-23 de Barcelona. Barcelona. Spain 1998
• Dictamen pertocant a l’estat actual i actuacions recomanables en l’Edifici del Port Autònom de Barcelona situat en la Porta de la Pau de Barcelona. Barcelona. Spain 1998
• Dictamen pertocant a l’estat de solidesa del Bloc 72 en el grup Arrahona de Sabadell. Sabadell-Barcelona. Spain 1998
• Dictamen pertocant a l’estat de l’edifici situat en la Rambla Catalunya núm. 77 de Barcelona. Barcelona. Spain 1998
• Informe sobre la prova de càrrega realitzada en l’aparcament del complex residencial Roma 2000 de Barcelona. Barcelona. Spain 1997
• Dictamen sobre la reparació del pedestal de l’estàtua de la Verge en la cúpula de l’Església de la Mercè.
Barcelona. Spain 1997
• Dictamen sobre l’estat de solidesa dels vuit habitatges unifamiliars situats en el carrer Esperanto núms. 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 i 83 de Molins de Rei.
Molins de Rei-Barcelona. Spain 1997
• Dictamen sobre l’estat actual dels edificis del Polígon Verge de Montserrat en Igualada.
Igualada-Barcelona. Spain 1997
• Dictamen pertocant a l’enderrocament de l’Estadi de Sarrià, en Barcelona.
Barcelona. Spain 1997
• Dictamen sobre l’edifici destinat a habitatges, locals i aparcaments situat en la Rambla del Poble Nou núm. 36 de Barcelona.
Barcelona. Spain 1997
• Dictamen previ pertocant a les patologies observades en les façanes de fàbrica corresponents a 84 habitatges, locals i garatges situats en la plaça Belategi 1-7 de Bilbao.
Bilbao. Spain 1997
• Dictamen pertocant a l’estat actual dels elements estructurals exteriors de formigó armat de la residència per a la tercera edat “Puig d’en Roca” en Girona.
Girona. Spain 1997
• Dictamen sobre diferents deficiències en els edificis de la Segona Fase de la Remodelació del Barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat per a Adigsa, INCASOL i Direcció General d’ Arquitectura i Habitatge.
Prat de Llobregat-Barcelona. Spain 1996
• Dictamen sobre el possible reforç i rehabilitació de l’Edifici Fabril de la “Igualadina Cotonera”, entre els carrers Joan Abad i Joan Godó.
Igualada-Barcelona. Spain 1996
• Dictamen sobre la possible construcció de pisos de noves plantes en l’Edifici núm. 7 del carrer Caballeros, en Tamarit de Llitera.
Tamarit de Llitera-Osca. Spain 1996
• Dictamen sobre les lesions aparegudes en els habitatges números 38, 40, 42, 44, 46, 48 i 50 del carrer Margarida Xirgu, en Molins de Rei.
Molins de Rei-Barcelona. Spain 1996
• Dictamen sobre l’estructura resistent d’un edifici destinat a aparta hotel en la Urbanització Platja Paraíso, en Adeje (Tenerife).
Adeje-Tenerife. Spain 1992