Reparació de les patologies del pinacle del Col·legi Jesús i Maria

FITXA TÈCNICA

Reparació de les patologies del pinacle del Col·legi Jesús i Maria

 

EMPLAÇAMENT: Passeig Sant Gervasi 15, Barcelona

CLIENT: Col·legi Jesús i Maria

SUPERFÍCIE: 160 m2

PRESSUPOST: 192.681,68 €

DATA D’OBRA: 4 d’octubre 2021.

 

MEMÒRIA

Restauració del Pinacle del Col·legi Jesús i Maria

El motiu d’aquesta restauració han estat les lesions observades en el conjunt d’elements del pinacle com a conseqüència de la corrosió existent en els perfils metàl·lics que formen la seva estructura portant.

L’objectiu del projecte és el d’eliminar la causa d’aquestes patologies, substituint l’estructura existent d’acer al carboni per una nova estructura, de la mateixa tipologia i dimensions, però realitzada amb perfils d’acer inoxidable.

Acabada la nova estructura s’han reconstruït de nou els acabats del pinacle, mantenint la seva imatge i ornaments originals.

Els treballs de restauració han estat realitzats en tres fases diferenciades:

  • Muntatge dels mitjans auxiliars que han d’envoltar el pinacle, desmuntatge de totes les peces prefabricades de formigó de les arestes -conservant-les i protegint-les al màxim- i, finalment, enderrocant la construcció que envoltava el conjunt.
  • Restauració de les peces prefabricades de formigó de les arestes per recuperar el seu volum complert. Elaboració dels motlles de les peces prefabricades de formigó de les arestes per fabricar-ne de noves que substitueixin les que no s’hagin pogut restaurar. Construcció de la nova estructura d’acer inoxidable, tota feta a taller.
  • Elevació i col·locació de la nova estructura del pinacle, collada a una nova base i subjectada a l’estructura de l’edifici. Després s’ha procedit a col·locar totes les peces prefabricades de formigó de les arestes, recuperades i restaurades així com les noves, i les peces de marbre situades.