Rehabilitació Interior i Espai Museogràfic del Pavelló de St Salvador de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau

FITXA TÈCNICA
Projecte de Rehabilitació Interior i Espai Museogràfic del Pavelló de St Salvador de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau del recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

EMPLAÇAMENT: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona.
CLIENT: Fundació privada del hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
SUPERFÍCIE: 1.771 m2
PRESSUPOST: 2.178.000 €
DATA DEL PROJECTE: 2015

PERIODE DE L’OBRA: 2015-2016

RECONEIXEMENTS:
– Patrimoni Mundial UNESCO, 1997.
– Bé d’interès Nacional 1978, (R.I.) – 51 – 0004278 – 00000.

MEMÒRIA

La intervenció museogràfica al pavelló de Sant Salvador contempla la seva plena transformació en un equipament eficient, dotat de les instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament tant des del punt de vista organitzatiu com tecnològic.

Al marge de les dues grans superfícies dedicades a la presentació museogràfica de la història de la medicina a Barcelona i la contribució capdavantera de l’Hospital de Sant Pau (planta soterrània) i de la figura i l’obra de Lluís Domènech i Montaner (planta primera), la intervenció també adequa altres espais complementaris.

Actuar sobre un edifici catalogat comporta una sèrie de restriccions que sovint cal afrontar en el moment de solucionar les deficiències que inevitablement presenta, degut a les variacions d’us anteriors, al pas del temps i la no adequació als paràmetres ambientals i de confort actuals.

Cal incorporar sistemes de producció i consum ecològics, productes sostenibles i de fonts renovables i/o reciclades.