Rehabilitació del Vestíbul del Teatre Poliorama  a la Seu de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona

FITXA TÈCNICA
Projecte de rehabilitació del Vestíbul del Teatre Poliorama  a la Seu de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Ciutat Vella, Barcelona.
CLIENT: TRES PER 3 S.A.
SUPERFÍCIE: 186,66 m2
PRESSUPOST: 125.049 €
DATA DEL PROJECTE: 2017

PERÍODE DE L’OBRA: 2017

RECONEIXEMENTS:
– Edifici catalogat.
– Nivell de protecció B: Bé cultural d’interès local.

MEMÒRIA

Projecte de rehabilitació i adequació del vestíbul el Teatre Poliorama i la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), per tal d’adaptar l’edifici als requeriments d’accessibilitat i de seguretat d’ús de la normativa vigent. El projecte inclou la rehabilitació i la reconstrucció dels elements ornamentals i de revestiment de parets i sostres i la restitució del paviment ceràmic malmès.