Projecte de rehabilitació de la façana i de l’artesanat del sostre del vestíbul de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).

e Barcelona

FITXA TÈCNICA
Projecte de rehabilitació de la façana de la Seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

EMPLAÇAMENT: Carrer de la Rambla dels Estudis, 115, Barcelona.
CLIENT: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
SUPERFÍCIE: 424 m2 (façana). 95,6 (artesanat del vestíbul)
PRESSUPOST: 66.669,01 €
DATA DEL PROJECTE: 9 de setembre del 2020

RECONEIXEMENTS:
– Nivell A: Bé cultural d’interès nacional.

MEMÒRIA

Projecte de rehabilitació de la façana i de l’artesanat del sostre del vetíbul de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).