Projecte de substitució d’una coberta i de reparació d’alguns sostres de l’edifici “El sindicat” a Sant Andreu de Llavaneres

FITXA TÈCNICA

Projecte de substitució d’una coberta i de reparació d’alguns sostres de l’edifici “El sindicat” a Sant Andreu de Llavaneres

EMPLAÇAMENT: Avinguda Sant Andreu 32, Sant Andreu de Llavaneres

CLIENT: Agrícola Llavaneres SCCL

SUPERFÍCIE: 1180,8 m2

PRESSUPOST: 265.840,72 €

DATA DE PROJECTE: Setembre 2020

DATA D’OBRA: 26 de juliol del 2021

MEMÒRIA

L’objecte d’aquest projecte és la substitució de la coberta de fibrociment existent per col·locar-ne una de nova tipus deck, així com la reparació de l’estructura dels sostres que no ofereixen la seguretat exigida per la normativa vigent.