Pla director del Museu de la Societat d’Aigües a Cornellà del Lobregat

FITXA TÈCNICA
Pla director per adequar i organitzar els edificis més significatius del solar i el seu entorn com a museu.

EMPLAÇAMENT: Recinte de la Societat General d’Aigües a Cornellà de Llobregat,
Barcelona
CLIENT: Societat General d’Aigües de Barcelona.
SUPERFÍCIE: 10.000 m2
DATA DEL PROJECTE: 2001

MEMÒRIA
Objectius del pla director, actuacions, recorreguts i usos:
– Crear un accés pels visitants des de la carretera de Sant Boi del Llobregat amb un control i una taquilla.
– Construir, annex a aquest accés, una zona d’aparcament per aproximadament 70 vehicles i tres autocars, urbanitzada i enjardinada per tal de reduir l’impacte visual.
– Rehabilitar l’actual entrada al recinte situada a la cruïlla de la carretera de Sant Boi de Llobregat i la carretera a Sant Joan Despí com a accés independent per a les personalitats.
– Reordenar l’aparcament que actualment està destinat al personal del recinte per destinar-ne una part com aparcament independent per les personalitats.
– Rehabilitar el dipòsit d’equilibri, proper a l’accés principal i a l’aparcament, per tal que es pugui visitar i utilitzar com a sala polivalent. Per la seva ubicació el dipòsit pot ser visitat tant al principi com al final del recorregut museístic i fins i tot pot funcionar independentment.
– Rehabilitar i adequar la sala de grups electrògens, l’antiga sala de calderes i la sala de màquines en funcionament com a nucli central del museu. La sala de calderes es convertirà en una sala multimèdia on s’exposarà i explicarà el contingut més històric i teòric del museu. La sala de grups electrògens, ja rehabilitada, s’utilitzarà coma zona de suport de la sala multimèdia.
També es podrà visitar el soterrani de les tres naus que tindrà una sortida a l’exterior donant a la xemeneia.
Les tres naus, que constituiran el nucli central de museu, tindran l’accés pels visitants a la façana sud-oest i l’accés de personalitats a la façana nord-est.
– Restaurar la xemeneia existent i urbanitzar l’entorn immediat de l’edifici central del museu creant una plaça i zona de repòs a la cantonada oest a nivell de la sortida del soterrani i al voltant de la xemeneia amb un recorregut d’escales i rampes que permetrà visitar-ne l’interior.
– Arranjament de la zona verda compresa entre l’accés general, l’aparcament i l’edifici central del museu com una zona arbrada i de repòs, mantenint l’actual vegetació de gran qualitat.
– Actualitzar la imatge de l ‘edifici E.M.T. modificant les façanes.
– Restaurar les façanes de la construcció annexa a la xemeneia.
– Establir les següents circulacions pel recinte del museu:

1. Circulació de les personalitats.
Les personalitats accediran amb vehicle per l’accés situat a la cruïlla entre la carretera a Sant Boi del Llobregat i la carretera a Sant Joan Despí i podran deixar el vehicle a l’aparcament annex i accedir al museu per la façana nord-est. Un cop a l’interior podran visitar les tres naus, el soterrani i sortir a l’exterior per visitar la xemeneia i el dipòsit d’equilibri.
2. Circulació dels visitants.
Els visitants accediran al museu per l’entrada situada a la carretera a Sant Boi del Llobregat, ja sigui amb turisme o amb autocar que podran estacionar en l’aparcament annex.
Des de l’aparcament i a peu es podrà visitar el dipòsit d’equilibri i a través d’un passeig peatonal perimetral vorejant la zona verda accediran a les tres naus per la façana sud-oest.
Un cop a l’interior podran visitar les tres naus, el soterrani i sortir a l’exterior per visitar la xemeneia i el dipòsit d’equilibri.
3. Circulació opcional
Tant els visitants com les personalitats podran accedir peatonalment al l’edifici de Can Serra on es poden dur a terme activitats complementàries al museu pròpiament dit.