Oficina OGIC Permanyer

FITXA TÈCNICA
Reforma i Rehabilitació d’un edifici patrimonial amb ús d oficines – Barcelona.

EMPLAÇAMENT: Passatge Permanyer, 5.
CLIENT: ÒGIC INFORMÀTICA, S.L.
SUPERFÍCIE: 390 m2
PRESSUPOST: 830.000 €
DATA DEL PROJECTE: 2003
PERÍODE DE L’OBRA: 2004 – 2005

MEMÒRIA
La proposta consisteix en la reforma integral d’un dels edificis entre mitgeres que conformen l’emblemàtic Passatge Permanyer, per tal de convertir-lo en un edifici corporatiu. L’actuació arrenca del manteniment i la conservació de la façana catalogada del passatge anteriorment esmentat. Per tal d’optimitzar l’espai, la proposta s’organitza per un sistema d’entreplantes separades per un nucli de serveis i de comunicació vertical paral·lel a façana. La façana posterior, construïda de nou i d’estructura metàl·lica, s’obre a un pati que permet fer arribar la llum tant a les oficines de les plantes com també al soterrani, per mitjà d’una lluerna.