Escola bressol municipal “Can Caralleu”

FITXA TÈCNICA

EMPLAÇAMENT: Carrer Esports, 9. Districte Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona.
CLIENT: Consorci d’Educació de Barcelona/ Ajuntament de Barcelona.
SUPERFÍCIE: 4.304 m2
PRESSUPOST: 936.071 €
DATA DEL PROJECTE: 2009
PERÍODE DE L’OBRA: 2010 – 2011
COAUTOR: Josep Carreté

MEMÒRIA
Les característiques principals de l’organització general es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny des dels seus inicis:
Es redueix una de les zones de sauló existents del C.E.I.P. TÀBER per cedir-les als patis de l’escola bressol. Aprofitant al màxim la superfície de pati, es creen noves zones pavimentades per a jocs infantils i diverses intervencions.
S’aprofita el desnivell d’alçades que existeix al solar per integrar la nova llar d’infants. D’aquesta manera s’establirà un joc entre les zones exteriors del C.E.I.P. TÀBER i els patis i lluernaris de l’escola bressol.
La façana de l’escola bressol es treballa com una extensió de la tanca exterior del l’escola, dotant al conjunt d’una imatge unitària.
La organització de l’Escola Bressol serà la següent:
Es crea un porxo exterior, que ens guiarà a l’interior de l’escola primer passejant pel pati de jocs dels nens.
Els dos patis seran els que organitzaran el programa. Del pati de jocs penjaran totes les aules, i de l’altre tots els serveis i zones privades.
Al centre de l’escola trobem l’espai polivalent, que farà de nucli vertebrador, i a partir del qual podrem accedir a totes les estances.