Edifici d’habitatge plurifamiliar i locals comercials

FITXA TÈCNICA

Estructura d’un edifici d’habitatges al carrer la Vinya de Barcelona.

EMPLAÇAMENT: carrer Vinya, Barcelona.
CLIENT: Privat.
SUPERFÍCIE: 752,79 m2.
DATA DEL PROJECTE: 2016.
PERÍODE DE L’OBRA: 2016 – en construcció.
AUTOR: ONA.