Casa CUBI

FITXA TÈCNICA
Habitatge unifamiliar aïllat – Das (La Cerdanya).

EMPLAÇAMENT: Das, La Cerdanya.
CLIENT: Privat.
SUPERFÍCIE: 503 m2
DATA DEL PROJECTE: 2001
PERÍODE DE L’OBRA: 2003 – 2005

MEMÒRIA
Situat a la urbanització residencial “La Tartera”, al nord del municipi de Das, a la plana de la Cerdanya de Girona, es troba aquesta casa, ubicada dins d’un solar d’evolvent trapezoïdal amb una mossegada al xamfrà sud-oest. La intervenció s’ha basat en l’emplaçament d’un mur de pedra seca que va d’est a oest i que actua de columna vertebral de l’ordenació, adherit al qual se situen tres cossos rectangulars col·locats en U oberta a nord, que es combinen volumètricament entre ells en funció de l’ús que contenen a la planta baixa.