Casa CLOE

FITXA TÈCNICA
Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres – Barcelona

EMPLAÇAMENT: Barri de Gracia, Barcelona.
CLIENT: Privat.
SUPERFÍCIE: 158 m2.
DATA DEL PROJECTE: 1998
PERÍODE DE L’OBRA: 1999 – 2000

PUBLICACIONS:
C3KOREA Núm. 228
Arquitectura y Diseño Núm.12
El Mueble.
Casas en la ciudad, Monsa
Diseño interior Núm. 119
On 262
Magazine La Vanguardia 14/05/06
El País Semanal 31/3/02

MEMÒRIA
El projecte d’habitatge unifamiliar és fruit de la conversió d’un edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, destinat fins ara a magatzem de fruites, situat en un carrer de cases baixes de menys de 5 mts de crugia, i més de vint metres de fondària dins de la trama del barri de Gràcia i molt a prop de la Plaça de la Llibertat, a Barcelona.
La intervenció s’ha basat en el bastiment de l’escala interior de l’habitatge, que comunica la planta baixa amb les dues plantes pis. La seva posició propera a la façana, i paral·lela a aquesta, la converteix en un element escultòric exent, i present des de qualsevol estança de la casa. És ella qui ordena o jerarquitza les diferents peces que comunica, en planta i en secció.