Camp de futbol Carlos Tartiere

FITXA TÈCNICA
Estadi de futbol per a 30.000 espectadors asseguts i totes les localitats cobertes.

EMPLAÇAMENT: Parc de l’Oest, Oviedo
CLIENT: Ajuntament d’Oviedo (GESUOSA)
SUPERFÍCIE: 90.000 m2
PRESSUPOST: 34.102.372 €
DATA DE PROJECTE: 1998
PERÍODE DE L’OBRA: 1998 – 2000
COAUTORS: Emilio Llano

PREMIS:
– 1997. Equip guanyador del concurs convocat per l’ Ajuntament d’Oviedo per a la redacció del projecte i direcció de l’obra del Estadi “Carlos Tartiere” de Oviedo.
– 2001. Premi Nacional d’Arquitectura Esportiva.

PUBLICACIONS:
– Revista Cauce 2000, núm. 102. “Estadio municipal Carlos Tartiere de Oviedo”. Editat per el Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals y Ports de Madrid. Gen– Feb del 2001.
– Revista AB, núm. 79. “Estadi municipal Carlos Tartiere, Oviedo”. Secció visita d’obres. Edita COAC. Juliol del 2001.

MEMÒRIA
Es tracta d’una obra que pretén donar la màxima expressivitat a l’ordenació i relació entre els seus diferents elements i al formigó com material estructural. Estructura i funció caracteritzen aquesta obra. L’estructura es desposseeix de tot element superflu per a transformar-se en la imatge del propi edifici.
Formalment l’estadi es configura a partir de quatre torres rectangulars, situades a les quatre cantonades del gran rectangle de 177,4 x 164,6 m. que es defineix. En aquestes torres se situen les comunicacions verticals i els serveis per al públic en general.
L’estructura que sosté les grades i que va definint l’estadi de torre a torre és de costelles-murs de formigó armat disposats perpendicularment als quatre costats del terreny de jocs. Els forjats són unidireccionals de formigó armat i les grades són prefabricades del mateix material. La coberta de l’estadi és metàl·lica i està formada per perfils d’acer laminat i rematada per una xapa metàl·lica grecada.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Resolució amb la màxima eficàcia dels accessos a les grades.
– Circumval·lació exterior de tot l’estadi per a poder accedir des de qualsevol punt a l’interior (existeix un desnivell de 30 metres).
– Possibilitat de jugar dos partits de futbol seguits.
– Instal·lacions vistes, antivandàliques i automàtiques controlades des del centre de control corresponent.
– Facilitat en l’accés de minusvàlids a la gran majoria de zones de l’estadi.
– Accessos independents i a cobert per a esportistes, organitzadors, VIP i premsa.
– Fàcil i ràpida evacuació de tots els espectadors.
– Garantir una bona visió lliure d’obstacles per a tot el públic, fent la corba de les grades paral·lela a la corba de visibilitat.
– Previsió d’una zona de seguretat en cada una de les quatre torres en els accessos a les grades superiors Nord i Sud.