Urbanisme i plans directors

Pla director del pati del CEIP TÀBER i nova escola bressol. Barcelona. Spain 2011

Modificació puntual del pla especial d’ordenació del campus sud de Pedralbes. Barcelona. Spain 2008

Pla director del Museu de la Societat d’Aigües a Cornellà del Lobregat. Cornellà de Llobregat-Barcelona. Spain 2001

Pla director conjunt residencial de la Vila Universitària de la UAB. Bellaterra-Barcelona. Spain 1990

Pla director de l’Anella Olímpica de Montjuïc pels Jocs Olímpics de 1992. Barcelona. Spain 1985