Projectes en Recerca, Desenvolupament i Innovació

PF120-Projecte Habitatge Social

EMIS Prototip d’Habitatge Social

MEBSS – Prototip d’Habitatge Modular

Flexhouse

Postessats