Projecte de reforma de la planta baixa al districte de Sant Gervasi – La Bonanova, a Barcelona

FITXA TÈCNICA
Reforma de la planta baixa al districte de Sant Gervasi – La Bonanova, a Barcelona

EMPLAÇAMENT: Districte de Sant Gervasi – La Bonanova, Barcelona.
CLIENT: Privat.
SUPERFÍCIE: 202,61 m2
DATA DEL PROJECTE: 2016
PERÍODE DE L’OBRA: 2018

MEMÒRIA
Projecte de reforma integral de la planta baixa de l’habitatge situat al barri de Sant Gervasi – La Bonanova, de Barcelona. Aquest habitatge forma part d’un conjunt de cases adossades construïdes pel mestre d’obres Joaquim Codina i Matalí el 1899, d’estil historicista, i que estan protegides com a patrimoni arquitectònic amb el nivell C: Bé d’interès urbanístic.

El concepte principal és redistribuir les peces actuals traslladant els dormitoris a la part davantera de l’habitatge, lligada al pati d’entrada (de dimensions reduïdes i poc utilitzat); i crear una gran peça que engloba tant la cuina, com el menjador i l’estar, lligada aquesta al pati posterior (de gran dimensió i activitat).

D’altra banda, també es pretén ampliar l’aparcament existent per aconseguir més espai d’emmagatzematge per la llar, i millorar la comunicació d’aquest espai amb la resta de l’habitatge.

A nivell constructiu, les actuacions a realitzar son les següents:

  • Ampliació del soterrani existent.
  • Obertura d’una comunicació vertical interior i exterior entre el soterrani i l’habitatge
  • Estintolament de la paret del pati interior d’illa
  • Noves instal·lacions de sanejament, ACS, clima, electricitat i dades.
  • Nous acabats i mobiliari.