Estratègia

ABCN ARCHITECTURE ENGINEERING CONSULTANS és la unió estratègica de les empreses espanyoles 2BMFG ARQUITECTES S.L.P. i ARQUITECTURA INGENIERIA SALUD S.L.P., situades ambdues a Barcelona, per a treball en l’àmbit internacional.

 

La nostra experiència de més de 30 anys projectant ens permet presentar un conjunt important d’intervencions en diferents tipus d’edificació, sempre marcades pel respecte al medi ambient i amb l’objectiu d’obtenir la màxima eficiència energètica en els edificis que projectem. Tots dos estudis d’arquitectura estan formats per arquitectes i enginyers d’alt nivell, treballant juntament amb un equip altament qualificat i desenvolupant projectes des del concepte fins a la construcció de l’edifici.

 

Així mateix oferim una metodologia de treball, que abasta molt més que un projecte d’Arquitectura i Enginyeria, atès que som especialistes en l’anàlisi i definició de les necessitats reals de l’edifici proposat, així com el seu equipament i la posterior sistematització del seu funcionament i manteniment.

Estem capacitats per desenvolupar la documentació que recolzi i permeti cadascuna de les decisions que el client hagi de prendre en la cerca dels seus objectius, per aconseguir que els nostres edificis projectats compleixin amb les expectatives funcionals, econòmiques i estètiques dels nostres clients.

2BMFG és un despatx d’arquitectura i enginyeria de càlcul d’estructures, liderats per Carles Buxadé, Joan Margarit, Àgata Buxadé, Ramón Ferrando i Carles Gelpí, que abasta totes les tipologies de la obra nova, especialitzat en Arquitectura Esportiva, obres de Rehabilitació Estructural, obres de Restauració Patrimonial i Habitatge Col·lectiu Social.

 

L’estudi ha rehabilitat importants edificis patrimonials catalogats i ha rehabilitat més de 15.000 habitatges repartides per tota Catalunya. Des de 1986 treballa en el disseny, càlcul i direcció d’obra del Temple de la Sagrada Família, adequant els croquis de Gaudí per a aquest patrimoni Mundial de la UNESCO. En el 2010 ha desenvolupat un prototip de habitatge prefabricat, juntament amb Elea Corporation, per a la reducció del cost i temps de construcció mantenint no obstant la qualitat.

 

AIS és una empresa al capdavant de la qual figuren Josep Maria Arimon i Francisco Sandalinas, formada per un equip d’arquitectes, enginyers i professionals tècnics, que aporten una amplia experiència en tot tipus de projectes per a grans infraestructures Hospitalàries, Centres Socials i de Salud així com el càlcul, disseny i posada en marxa de totes les seves instal·lacions específiques. L’empresa espanyola, líder en el disseny i execució d’edificis en l’àmbit sanitari, integra arquitectura i enginyeria des de l’inici, i mitjançant una estudiada metodologia de treball pot oferir una visió global del Project Management adaptada a les necessitats reals tant del client com de l’usuari final.

 

C. Buxadé i J. Margarit són PREMI NACIONAL D’ARQUITECTURA ESPORTIVA (2000) i PREMI EUROPEU A LA MILLOR ESTRUCTURA METÀL·LICA (1977).

 

GRUP SAIR EUROPE  Els socis de 2BMFG ARQUITECTES formen part de SAIR Europe, Grup Europeu d’Arquitectura, Urbanisme i Enginyeria: estructura internacional de cooperació entre Arquitectes i Enginyers de les diferents nacions d’Europa, capaç de reunir i engegar els seus recursos en un ampli context. L’experiència adquirida en l’últim quart de segle pel personal i assessors de SAIR dona al Grup competència, imaginació, metodologia, dinamisme i capacitat operativa. Gràcies a la seva composició pluralista SAIR es pot considerar uns dels primers Grups Europeus capaç de fer front als desafiaments d’avui.