Conferències
• TAULA RODONA A LA PEDRERA.”Mirades d’arquitectes: Domènech i Montaner , Gaudí i Puig i Cadafalch”.   Carles Gelpí, Barcelona, octubre del 2017

• CONFERÈNCIA A L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. “Sant  Salvador, un pavelló modernista contemporani”. Carles Gelpí, Barcelona, octubre del 2017

• CONFERÈNCIA ICALEPCS  2017. La basilica de la Sagrada Familia , d’Antoni Gaudí. Carles Gelpí, Barcelona, octubre del 2017

• CONFERÈNCIA SOBRE LA REHABILITACIÓ I ELS PROCESSOS BIM – REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CANÒDROM MERIDIANA A BARCELONA. Setmana Rehabilitació ITeC. Carles Gelpí, octubre del 2016.

• CONFERÈNCIA, NOU INSTITUT D’INVESTIGACIÓ DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, al cicle “Modernización y rehabilitación de centros sanitarios”, GRUPO VIA.Carles Gelpí, Barcelona, setembre de 2016.

• PONÈNCIA MÀSTER ZIGURAT, “REPARACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TAULADES Y MUROS PORTANTES : CONSIDERACIONES INICIALES DE EMPUJES EN MUROS RIGIDOS”.  Master Internacional organizat per Zigurat, l`ACE i l’IEE. Carles Gelpí, Barcelona juliol i agost 2016.

• PONÈNCIA MÀSTER ZIGURAT, “RECALCE DE CIMENTACIONES CORRIDAS MEDIANTE MICOPILOTAJE” i “INTERVENCIONES CON FIBRAS DE CARBONO EN ELEMENTOS A FLEXIÓN”.  Master Internacional organizat per Zigurat, l`ACE i l’IEE. Ramon Ferrando, Barcelona març 2016.

• REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL CANÒDROM MERIDIANA A BARCELONA. A la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció. Carles Gelpí. Barcelona, novembre del 2015.

•CONFERÈNCIA, PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ DE SANT SALVADOR A L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. Construmat, Salon interncional de la Construcción, Beyond Building Barcelona. Carles Gelpí, maig 2015.
• PONÈNCIA “REFUERZO MEDIANTE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO EN BIGUETAS”. La experiencia de Catalunya. Jornadas Técnicas de rehabilitación de estructuras de hormigón en edificios existentes Instituto Valenciano de la Edificación. Carles Buxadé. Valencia, abril del 2014.
• REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ. Criteris, tècniques i materials en les intervencions. Carles Buxadé i Joan Margarit. Barcelona, maig del 2011.
• REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN. Criterios, técnicas y materiales en las intervenciones. Carles Buxadé. Santiago de Xile (Xile), març del 2011.
• PROJECTES D’ARQUITECTURA JUDICIAL I PENITENCIÀRIA DELS ÚLTIMS 7 ANYS A CATALUNYA. Taula Rodona conjuntament amb els arquitectes Lluís Domènech i Fermín Vázquez, i moderada per l’arquitecte Xavier Monteys. COAC, Barcelona, juny del 2010.
• HOMENATGE A UN MATERIAL ESTRUCTURAL I DE REFORÇ: EL FORMIGÓ ARMAT. Reforç de formigó armat del S.XX. Carles Buxadé. València, novembre del 2009.
• REHABILITACIÓ DEL TURÓ DE LA PEIRA. L’experiència en intervenció en sostres amb patologies derivades de l’ús de ciment aluminós i en reforç de murs. Carles Buxadé, març del 2009.
• REHABILITACIÓ D’EDIFICIS: REFORÇ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ I DE MURS DE FÀBRICA. Carles Buxadé, 2008.
• L’EXPERIÈNCIA EN INTERVENCIÓ EN SOSTRES AMB PATOLOGIES DERIVADES DE L’ÚS DE CIMENT ALUMINÓS. Carles Buxadé. València, 2008.
• ACTUACIONS MASSIVES DE CONSOLIDACIÓ, REFORÇ I REHABILITACIÓ EN POLÍGONS D’HABITATGES I EN EDIFICIS AMB PATOLOGIES ESTRUCTURALS. Carles Buxadé i Joan Margarit, 2008.
• REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA. Discurs d’ingrés. Carles Buxadé, 2006.
• CONFERÈNCIA D’ESTRUCTURES. Associació d’Intèrprets i Executants (A.I.E.). Joan Margarit, 2005.
• REIAL ACADEMIA DE ENGINYERIA. Discurs d’ingrés. Joan Margarit, 2003.
• SANTA MARÍA DEL MAR. Carles Buxadé, 2001.
• EL FORMIGÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA. Carles Buxadé i Joan Margarit, 2001.
• VOLTES HIPERBÒLIQUES. Carles Buxadé i Joan Margarit, 2001.
• PONÈNCIA AL CONGRES D’ADIGSA. Carles Buxadé i Joan Margarit, 2000.
• PAVELLÓ ARABA A VITÒRIA. Carles Buxadé i Joan Margarit, 1999.
• CALCUL DE MAILLES TÉTRAÉDRIQUES ET EN PYRAMIDE À BASE CARRÉE. Universidad de Surrey. Londres, 1975.

• DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Conferència amb l’arquitecte Jordi Faulí i Oller i l’enginyer estructural Tristram Carfrae en el marc de l’exposició “Engineering the World: Ove Arup and the Philosophy of Total Design”. Ramon Ferrando Rios. Victoria and Albert Museum, Londres, juliol del 2016.

• LA CONSTRUCCIÓ DE LA SAGRADA FAMÍLIA, AVUI. 250 Anys interaccionant amb la societat. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1764-2014). Carles Buxadé. Barcelona, novembre del 2014.

• LA SAGRADA FAMÍLIA. Panoràmica. A una delegació d’informàtics de Sant Petesburg. Carles Buxadé. Barcelona, juliol del 2014.
• LA SAGRADA FAMÍLIA. Panoràmica. Als Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Carles Buxadé. Barcelona, maig del 2014.
• LA SAGRADA FAMÍLIA. Su continuación en el Siglo XXI. Carles Buxadé. Santiago de Xile (Xile), març del 2011.
• LA SAGRADA FAMÍLIA. Panoràmica. Carles Buxadé, febrer del 2011.
• LA CONTINUACIÓ DE LA SAGRADA FAMÍLIA I L’AVE. A l’Associació de Consultors d’Espanya. Carles Buxadé, desembre del 2010.
• TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA: CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA. 2Buxadé, Margarit, Ferrando, S.L., 2008.
• CICLE «ALTRES MIRADES » : ESQUELET I ESTRUCTURA EN LA SAGRADA FAMÍLIA. Carles Buxadé, 2007.
• LA SAGRADA FAMÍLIA D’ANTONI GAUDÍ. Història, geometria i estructura. Carles Buxadé, 2007.
• CICLE «ALTRES MIRADES »: POÈTICA DE LES ESTRUCTURES, EL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Carles Buxadé i Joan Margarit, 2007.
• SAGRADA FAMÍLIA D’ANTONI GAUDÍ. Història, geometria i estructura. Carles Buxadé i Joan Margarit. Torí (Itàlia), 2003.
• ESTRUCTURA I ESPAI (GAUDÍ). Carles Buxadé i Joan Margarit, 2001.
• EL FORMIGÓ A LA SAGRADA FAMÍLIA. Carles Buxadé i Joan Margarit, 2001.
• PROJECTE EXECUTIU I CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA. C. Buxadé i J. Margarit, 1999.