Col·laboradors externs

 ARQUITECTES, col·laboren amb nosaltres en l’elaboració de Projectes Executius i en la Direcció d’Obres.
       Xavier Fondevila Marin, Arquitecte.
       Col·labora amb nosaltres des del 1993.

ARQUITECTES TÈCNICS,  col·laboren amb nosaltres en l’elaboració d’Amidaments, Pressupostos, Plannings, Estudis de Seguretat i Salut, Direccions d’Execució i Coordinacions de Seguretat e Salut.
       Vicenç Font i Potrony, Arquitecte Tècnic des del 1989.
       Col·labora amb nosaltres des de 1989 amb dedicació exclusiva.
       Carme Grau i Armengol, Arquitecta Tècnica des del 1990.
       Col·labora amb nosaltres des de 1990 amb dedicació exclusiva.
       Amb el seu corresponent equip tècnic i administratiu. Marc Martí Gimeno, Arquitecte. Eduard Miguel Cebrián, Arquitecte Tècnic. Màster en gestió de la construcció.
       Ricard Balañá i Jiménez, Arquitecte Tècnic des del 1998.
       Col·labora amb nosaltres des del 1994.

ENGINYERS, col·laboren amb nosaltres en l’elaboració dels projectes d’Instal·lacions (electricitat, fontaneria, gas, comunicacions, clavegueram i detecció i prevenció d’incendis) especialitzats en la gestió De l’estalvi energètic, en l’optimització del consum d’energia i en l’ús d’energies renovables i fonts d’energia no contaminants.
       Jaume Boneu Molins, Enginyer Tècnic en Instal·lacions i European.
       Col·labora amb nosaltres des del 1989.
       Emilio Manrique Catalán, Enginyer Industrial Superior, especialitat de tècniques energètiques.
       Col·labora amb nosaltres des del 1989.
       AIS Arquitectura Ingeniería y Saud S.L.P.
       Josep Maria Arimon i Francesc Sandalinas, arquitectes i enginyers.
       JG Ingenieros
       URBE Engineering