Estudi 2BMFG arquitectes

2BMFG arquitectes S.L.P és un estudi d’arquitectura al davant del qual figuren els arquitectes Carles Buxadé, Joan Margarit, Ramon Ferrando, Carles Gelpí i Àgata Buxadé, amb el corresponent equip especialitzat de professionals que abasta el projecte i la direcció d’obres d’arquitectura en totes les seves fases: planificació, avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu, amb el seu apartat específic de càlcul d’estructures.

A més l’estudi compta amb un equip de col·laboradors habituals per al desenvolupament dels projectes d’instal·lacions, la seva legalització i els corresponent projectes de llicència ambiental.

 

El despatx s’ubica a Barcelona i l’avala una llarga trajectòria professional al llarg de més de 30 anys dedicats al mon de l’obra nova, la rehabilitació estructural i funcional, la intervenció en el patrimoni arquitectònic i la consultoria d’estructures tant de projectes propis com externs i en un ampli ventall de tipologies arquitectòniques.

 

Per a la realització de tots aquests treballs es compta amb el suport informàtic constantment actualitzat tant de BIM -ALLPLAN versió 2015- com de dibuix –AUTOCAD 2010-. Per al càlcul d’estructures l’estudi treballa amb el programa d’elements finits ANSYS versió 12.0, de la Swanson Analysis Systems, Inc, amb el programa TRICALC d’Arktec, amb l’ESWIN de Procedimientos Uno i amb el WinEva.

 

Des del juliol del 2014 2BMFG arquitectes és un estudi d’arquitectura certificat en la gestió de la Qualitat i l’Ecodisseny segons les Normes: ISO 9001 i ISO 14006. Podeu conèixer la política de l’estudi a través del següent enllaç: “doc en PDF”